Actividades
6 a 7 anos

Como é un acantilado e quen vive alí?

Completa o texto coas seguintes palabras.
POLBOS, PERCEBES, ONDAS, PEIXES DE ROCHA, LAPAS

Pulsa sobre os espazos baleiros e escribe a resposta (poñerase verde se é correcta)

Nos acantilados as golpean con moita forza e só encontramos mariscos apegados ás pedras como as e os . Agochados entre as pedras tamén aparecen e .

Como é unha praia e quen vive alí?

Completa o texto coas seguintes palabras.
MARISCOS, LEITUGA DE MAR, AREA, PEIXES

Pulsa sobre os espazos baleiros e escribe a resposta (poñerase verde se é correcta)

Nas praias o mar cobre os bancos de , onde viven moitos soterrados e algúns planos sobre o fondo. As plantas que atopamos son algas como a .

UNE

Os oficios do mar

Existen outras profesións na pesca e no marisqueo á parte de pescar e mariscar. Indica o número correcto das profesións no recadro que indica o que ti cres que fan.

Indica no recadro verde o número correspondente

1. Mergulladora Coller polbo
2. Bateeiro Dirixir a confraría
3. Patroa maior Capturar navallas
4. Naseiro Criar mexillóns

COLOREA

Para o mar e para a terra

Rodea cun círculo azul as ferramentas que se usan no mar, cun círculo vermello as que se usan na terra e cun círculo verde as que pódense usar na terra ou no mar.

Pulsa sobre as imaxes para cambiar a cor do círculo

Caldeiro

Regadeira

Arado

Cana

Rede

Angazo

CRUZADAS

Crucigramar

Completa o crucigrama.

Pulsa sobre as casillas e teclea a letra (poñerase verde se é correcta)

ESPIÑA:

Esqueleto dos peixes

MOLUSCO:

Animais de corpo brando

BATEA:

Criadeiro de mexillón

CRUSTÁCEO:

Animais co corpo endurecido

ALGA:

Plantas mariñas

MARISCAR:

Apañar marisco

           
           
          
          
         
  
        
           
    
           
           

Unidade Didáctica
6 a 7 anos

Dende o seguinte enlace podes descargar a unidade didáctica completa en formato PDF